Privacyverklaring Leven zonder huiselijk geweld

Laatst aangepast op 20-01-2021

Bij het verlenen van de diensten van Leven Zonder Huiselijk Geweld worden je persoonsgegevens verwerkt. Om je te informeren hoe Leven Zonder Huiselijk Geweld met je persoonsgegevens omgaat, is deze privacyverklaring opgesteld.

Wettelijke bepalingen

 1. Website: https://www.levenzonderhuiselijkgeweld.com
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Leven Zonder Huiselijk Geweld, gevestigd te Utrecht, KvK-nummer: 81679092

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Leven Zonder Huiselijk Geweld kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Leven Zonder Huiselijk Geweld of omdat je deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld het contact- of registratieformulier op de website aan Leven Zonder Huiselijk Geweld verstrekt.
Leven Zonder Huiselijk Geweld kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Je naam
 • Je e-mailadres
 • Je IP-adres
 • e internetbrowser en apparaattype
 • Overige persoonsgegevens, die je actief verstrekt in correspondentie
 • Je geslacht (enkel bij afname van een dienst of product bij Leven Zonder Huiselijk Geweld)
 • Je leeftijd (enkel bij afname van een dienst of product bij Leven Zonder Huiselijk Geweld)
 • Je bankrekeningnummer (enkel bij afname van een dienst of product bij Leven Zonder Huiselijk Geweld)

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@levenzonderhuiselijkgeweld.com ,  dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Leven zonder huiselijk geweld verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met je te onderhouden
 • Om je een persoonlijk coachingstraject te kunnen bieden (bijvoorbeeld om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren)
 • Om afgenomen producten naar je toe te zenden
 • Om je de nieuwsbrief te sturen
 • Om je betaling te kunnen afhandelen
 • Om je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten
 • Om je gepersonaliseerde advertenties te kunnen aanbieden
 • Om het cliëntenbestand alsmede de facturering te beheren
 • Leven Zonder Huiselijk Geweld analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. ???
 • Leven Zonder Huiselijk Geweld verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Hoe lang Leven zonder huiselijk geweld je gegevens bewaart

Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Leven zonder huiselijk geweld zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht van de belastingdienst.

Delen met anderen

Leven zonder huiselijk geweld verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Leven Zonder Huiselijk Geweld neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

In kaart brengen websitebezoek 

Op de website van Leven Zonder Huiselijk Geweld worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging. Leven Zonder Huiselijk Geweld weet niet welke persoon precies op welke pagina kijkt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Leven Zonder Huiselijk Geweld gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Leven Zonder Huiselijk Geweld gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Veranderingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen of veranderingen van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken.

Gegevens inzien aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@levenzonderhuiselijkgeweld.com .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Je zult dan zo snel mogelijk, maar binnen een maand, een reactie op je verzoek ontvangen.

Beveiliging

Leven Zonder Huiselijk Geweld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van zijn van misbruik, neem dan contact op via info@levenzonderhuiselijkgeweld.com

Logo-Levenzonderhuiselijkgeweld

Gratis tips voor een leven zonder huiselijk geweld

Meld je direct aan en ontvang regelmatig GRATIS inspiratie en tips voor een leven zonder huiselijk geweld in je mailbox!

Je hebt je succesvol geregistreerd.

Logo-Levenzonderhuiselijkgeweld

Free tips for a life without domestic violence

Register immediately and receive FREE inspiration and tips for a life without domestic violence in your mailbox regularly!

You have successfully registered.